گرفتن یونان رسانه ها بازیکنان جام جهانی

گرفتن: یونان رسانه ها بازیکنان جام جهانی هواداران جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جلوی نهادهای غیردولتی را در اقتصاد بگیرید ، عنصرهای دولت قبل هنوزسمت دارند و نمی گذارند کار پیش برود

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد بطور کلی باید متوقف شود. امروزه بین 70 تا 80 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در اخ

جلوی نهادهای غیردولتی را در اقتصاد بگیرید ، عنصرهای دولت قبل هنوزسمت دارند و نمی گذارند کار پیش برود

عنصرهای دولت قبل هنوزسمت دارند و نمی گذارند کار پیش برود/جلوی نهادهای غیردولتی را در اقتصاد بگیرید

عبارات مهم : اقتصاد

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد بطور کلی باید متوقف شود. امروزه بین 70 تا 80 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در اختیار نهادهای غیر دولتی قرار دارند. آنها از امکاناتی برخوردارند که می توانند مسیر اقتصاد را به هر طرف که بخواهند ببرند، هر جا که بخواهند متوقف کنند و هر وقت که اراده کنند دچار نوسان نمایند. تا این اوضاع برقرار هست، مقاوم سازی اقتصادی میسر نیست.

جلوی نهادهای غیردولتی را در اقتصاد بگیرید ، عنصرهای دولت قبل هنوزسمت دارند و نمی گذارند کار پیش برود

* با رانت ذلت باید برخورد قاطع شود. عده ای با برخورداری از حاشیه امن، از رانت های اطلاعاتی – اقتصادی استفاده می کنند و تعادل اقتصادی را برهم می زنند. اتکاء این جماعت به کسانی است که دولت قدرت برخورد با آنها را ندارد. تا زمانی که این رانت ذلت برقرار هست، مقاوم سازی فقط در حد یک شعار می تواند مطرح باشد و به مرحله عمل نخواهد رسید.

* بدنه دولت باید پالایش شود. دولت، در سازوکار فعلی خود گرفتار بدنه ای نامتجانس هست. دولت، هنگامی قدرت اجرای تصمیمات خود را خواهد داشت که از عناصری همراه و همفکر در بدنه دولت و در مسئولیت های کلیدی برخوردار باشد. متاسفانه در بدنه دولت فعلی عناصری از دولت نهم و دهم حضور دارند که ماموریت دارند مانع اجرائی شدن تصمیمات دولت شوند. تا زمانی که بدنه دولت از این عنصرهای نامتجانس پالایش نشود، توفیقی جهت به نتیجه رسیدن تصمیمات دولت قابل تصور نیست. ضرورت این پالایش ها بارها به شخص مدیر جمهور روحانی تذکر داده شد ولی اقدامی صورت نگرفت.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد بطور کلی باید متوقف شود. امروزه بین 70 تا 80 درصد بنگاه های اقتصادی کشور در اخ

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz